construpedia

constructii civile si industriale Oradea

construpedia - constructii civile si industriale Oradea

Vreau sa imi fac casa fara fundatie, imi trebuie proiect?

Mit sau realitate?

Lucrand in domeniu, am fost intrebat de multe ori “daca imi fac casa fara fundatie, imi mai trebuie proiect si autorizatie? Suntem romani si suntem intotdeauna interesati sa fentam sistemul.

Raspunsul este unul singur: in conformitate cu legile in vigoare in tara noastra pentru orice cladire nou construita, trebuie autorizati de construire, ceea ce inseamna implicit un proiect si toate avizele si autorizatiile necesare. Exceptie fac lucrarile de renovare care nu modifica destinatia, fatada sau structura.

 

Legea 50/1991 cu completarile ulterioare spune la articolul 1 „Executarea lucrărilor de constructii este permisă numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisă în conditiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren si/sau constructii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel „

 

 

Exceptiile de la autorizare sunt enumerate la articolul 11.

 

Art. 11. – (1) Se pot executa fără autorizatie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistentă si/sau aspectul arhitectural al constructiilor:

a) reparatii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora si materialele din care sunt executate;

b) reparatii si înlocuiri de tâmplărie interioară si exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor si tâmplăriei, inclusiv în situatia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu exceptia clădirilor declarate monumente istorice, în conditiile legii;

c) reparatii si înlocuiri de sobe de încălzit;

d) zugrăveli si vopsitorii interioare;

e) zugrăveli si vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fatadă si culorile clădirilor;

f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, în limitele proprietătii, montarea sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilităti;

g) reparatii si înlocuiri la pardoseli;

h) lucrări de reparatii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calitătii si formei arhitecturale a elementelor de fatadă, dacă aceste lucrări nu se execută la constructiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:

1. finisaje interioare si exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea;

2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;

3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei si/sau a acoperisului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/sarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protectie a monumentelor si/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;

i) lucrări de întretinere la căile de comunicatie si la instalatiile aferente;

j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritătii administratiei publice judetene sau locale,după caz;

k) lucrări de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importantă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protectie instituite pentru zăcăminte acvifere;

l) lucrări de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului;

m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală.

(2) Se pot executa fără autorizatie de construire si lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării si comercializării presei, cărtilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundatii si platforme, precum si fără racorduri si/sau bransamente la utilităti urbane, cu exceptia energiei electrice.

(3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu exceptia celor prevăzute la lit. e) si j), se execută la constructiile mentionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizatiei de construire.

sursa: http://www.isc-web.ro/sites/default/files/lege/l50.pdf

 

Categorie constructii

Adresa email nu va fi publică.


*